ที่เก็บก๊าซ LPG ภายนอกอาคาร

ลูกค้าต้องการให้ทำที่ตั้งวางถังเก็บก๊าซ LPG ด้านนอกอาคารเหมือนเดิม อีก 1 ชุด เพราะของเดิมเสียหายจาการเวลาหลายปี เราไม่เคยทำมาก่อน ดีที่มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆงานออกแบบ ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาแบบนี้ ไม่เคยทำก็ทำได้ แต่ที่สำคัญงานต้องออกมา 100% เพราะเป็นงานแก๊ส และ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องทนแรงดันตามมาตรฐานกำหนด

ถึงจะมีแบบตัวอย่างอยู่เราก็ไม่นิงเฉยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการเพื่อให้ Safety ทั้งผู้ใช้งาน และ ขออนุญาติผ่าน

อ้างอิงจาก : http://elaw.doeb.go.th

หมวด ๔

ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่เก็บก๊าซ

          ข้อ ๑๙ สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของร้านจำหน่ายก๊าซ ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยดังนี้

(๑) สถานที่ต้องและเก็บถังก๊าซหุงต้มจะต้องอยู่ที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร

(๒) สถานีที่ต้องและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนสูงจากที่มีเปลวไฟ หรือประกายไฟ หรือจากวัสดุที่ทำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ถ้าระยะห่างไม่ถึงที่กำหนดจะต้องสร้างกำแพงกันไฟกั้นระหว่างสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มกับบริเวณดังกล่าว

(๓) ฝาและผนังของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องใช้วัสดุทนไฟ เพดาน ถ้าไม่ทำด้วยคนอกรีตต้องมีฝ้าเพดาน ฝ้าและคร่าวต้องใช้วัสดุทนไฟ

(๔) พื้นของสถานที่ต้องและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นพื้นคอนกรีตเรียบและผิดพื้นต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก เช่น ซีเมนต์ขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้อยาง ฯลฯ

(๕) ระดับพื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและส่วนอื่น ๆ ของอาคารที่ใช้สอยเพื่อการอื่นภายในอาคารที่ใช้เป็นร้านจำหน่ายก๊าซ ต้องสูงกว่าระดับพื้นภายนอกในอาคารในกรณีที่มีการยกระดับทางเท้าหน้าอาคารที่ใช้เป็นร้างจำหน่ายก๊าซต้องดำเนินการปรับ

Be the first to comment on "ที่เก็บก๊าซ LPG ภายนอกอาคาร"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*