ทำฐานเครื่องจักรในโรงงาน

ก่อสร้างฐานเครื่องจักรในโรงงาน

เริ่มฐานเครื่องจักรที่บางพลี Aug 2016

Zone บางพลีก็ยังมีการขยับขยายของ โรงงาน ไม่ว่าจะสร้างโรงงาน หรือ ขยายโรงงานกันอยู่เรื่อยๆ ทำให้ผู้รับเหมารายเล็กๆอย่างเรามีงานทำไปได้เรื่อยๆ รับสร้างโรงงาน และ รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รวมถึงทั้งระบบต่างๆภายในโรงงานแบบเบ็ดเสร็จ( TURN KEY) หรือหากลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว เรารับสร้างโรงงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เรารับทำตั้งแต่ งานเข็ม จนถึงงานหลังคา  รับเหมาก่อสร้างโรงงานเต็มรูปแบบ โกดังเก็บของ หรือ รับเฉพาะเป็นส่วนย่อยเช่น รับต่อเติมโรงงาน รับเหมางานระบบ, งานท่อ, ท่อดับเพลิง, โครงสร้างเหล็ก, Mezzanine Floor, pipe bridge และงานอื่นๆ รับเหมางานไฟฟ้าโรงงาน รับเหมาก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล…