ที่เก็บก๊าซ LPG ภายนอกอาคาร

ที่เก็บก๊าซ LPG ภายนอกอาคาร

ลูกค้าต้องการให้ทำที่ตั้งวางถังเก็บก๊าซ LPG ด้านนอกอาคารเหมือนเดิม อีก 1 ชุด เพราะของเดิมเสียหายจาการเวลาหลายปี เราไม่เคยทำมาก่อน ดีที่มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆงานออกแบบ ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาแบบนี้ ไม่เคยทำก็ทำได้ แต่ที่สำคัญงานต้องออกมา 100% เพราะเป็นงานแก๊ส และ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องทนแรงดันตามมาตรฐานกำหนด ถึงจะมีแบบตัวอย่างอยู่เราก็ไม่นิงเฉยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการเพื่อให้ Safety ทั้งผู้ใช้งาน และ ขออนุญาติผ่าน อ้างอิงจาก : http://elaw.doeb.go.th หมวด ๔ ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่เก็บก๊าซ           ข้อ ๑๙ สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของร้านจำหน่ายก๊าซ ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยดังนี้ (๑) สถานที่ต้องและเก็บถังก๊าซหุงต้มจะต้องอยู่ที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร (๒)…