รั้วเหล็ก

ทำรั้วเหล็กสูง 1.2 เมตร รอบ Prax Air Tank

เมื่ออุปกรณ์ Prax Air Tank มาตั้งและเดินท่อระบบครบแล้ว ก็มาทำรั้วรอบกันต่อ เราเสนอทำสูง 2 เมตร แต่ลูกค้าแจ้งว่าเป็นพื้นที่ปิด ไม่ต้องสูงมากขอแค่ 1.2 เมตรก็น่าจะเพียงพอ รั้วเหล็ก 2″ ขนาด 4.8×4.8 เมตร สูง 1.2 เมตร ก็เสร็จตามกำนหด และ ส่งมอบ รับสร้างโรงงาน และ รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รวมถึงทั้งระบบต่างๆภายในโรงงานแบบเบ็ดเสร็จ( TURN KEY) หรือหากลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว เรารับสร้างโรงงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เรารับทำตั้งแต่ งานเข็ม…