สร้างโรงงาน

ทำฐานเครื่องจักรขนาดเล็กในโรงงาน

โรงงานแถวพระประแดง ต้องการนำเครื่องจักรใหม่มาลง จึงต้องทำฐานเครื่องจักรใหม่ โดยรวมโรงงานแถวนี้เป็นโรงงานเก่าแก่ที่สร้างมานาน และ ส่วนมากเมื่อมีการขยายการผลิตจึงมักนำเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ ตัวใหญ่ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมาใช้งาน สภาพพื้นดินบรืเวณนี้ก็เช่นกันเป็นดินเดิมที่มีลักษณะของดินปากแม่น้ำ การที่จะทำ Foundation หรือ ทำฐานเครื่องจักรซักตัวหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับฐานรากในบริเวณนี้ หากทางเจ้าของโรงงานให้ความสำคัญกับส่วนที่รับแรงนี้เป็นพิเศษ ถึงแม้ราคาจะสูงไปสักนิด แต่ผู้รับเหมาทำฐานเครื่อง และ Foundation ก็จะทำงานด้วยความโล่งใจ วิธีการทำ กั้นพื้นที่ทำงาน และ พื้นที่การผลิตของโรงงานออกจากกัน ตัด และ สกัดพื้นเดิมออก จนถึง Concrete ชั้นล่างสุด เอาออกให้หมด ตอกเข็ม Micro Pile เพื่อรองรับ load…