อพาร์ทเม้น

อพาร์ทเม้น จำนวน 78 ห้อง 4 ชั้น ไม่มีลิฟท์

  โครงสร้าง พื้น post ยกพื้นสูง 1.2 เมตร บันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร ระบบจ่ายน้ำ 2 ระบบ ทั้งแรงดันธรรมชาติ และ boster pump ในกรณีที่แรงดันตก ถังเก็บน้ำ 2000 litres จำนวน 8 ถัง ดาดฟ้าคลุมด้วย metal sheet .35mm. เพื่อกันความร้อนชั้น 4 และ กันความร้นที่ท่อน้ำ ราคาโครงสร้างรวม 20 ล้าน ไม่รวมถมที่…. คนงาน…